Актуално

Заповед

http://soupmk.com/resources/Zapoved.pdf
Виж повече »

Документация

http://soupmk.com/resources/Dokumentaciya.pdf
Виж повече »

Документи за търг - Изтегли

Декларация - Задължение     -      http://soupmk.com/resources/d.zad.doc   Договор за покупко - продажба на МПС  -  http://soupmk.com/resources/Dogovor-za-Pokupko---Prodajba-na-MPS.doc   Документация ...
Виж повече »

Обява за продажба

http://soupmk.com/resources/20150928175159_Obyava.pdf
Виж повече »

Обява 15.10.2015

http://soupmk.com/resources/20151020134013_obiava.pdf
Виж повече »

Заповед 15.10.2015

http://soupmk.com/resources/20151020134457_zapoved.pdf
Виж повече »

Заповед 5.11.2015г.

http://soupmk.com/resources/ZAPOVED.pdf
Виж повече »

Обява 5.11.2015г.

http://soupmk.com/resources/OBIAVA.pdf
Виж повече »

Вътрешни правила профил на купувача

http://soupmk.com/resources/Vatreshni-pravila-profil-na-copuvacha.pdf
Виж повече »

Вътрешни правила управление на цикъла на обществени поръчки

http://soupmk.com/resources/Vatreshni-pravila-upravlenie-na-cikala-na-obshtestveni-poracki.pdf
Виж повече »

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

http://soupmk.com/resources/vatrechni-pravila-za-vazlagane-na-ob-porachki.pdf
Виж повече »

Заповед №431/10.09.2014

http://soupmk.com/resources/zapoved-431.pdf
Виж повече »

Заповед №465/14.09.2016г.

http://soupmk.com/resources/zapoved-465.pdf
Виж повече »

Заповед №464/14.09.2016г.

http://soupmk.com/resources/20170330152030_zapoved-464.pdf
Виж повече »

първо тримесечие на 2018г.

http://soupmk.com/resources/20180425144411_31032018.pdf

Четвърто тримесечие 2018г.

http://soupmk.com/resources/20190123155731_31122018.pdf

Първо тримесечие на 2019г.

http://soupmk.com/resources/20190422155222_01012019-31032019.pdf

Второ тримесечие на 2019г.

http://soupmk.com/resources/20190812093713_budjet2019.pdf

Трето тримесечие на 2019г.

http://soupmk.com/resources/20191106123246_01012019-30092019.pdf

Четвърто тримесечие на 2019г.

http://soupmk.com/resources/20200124135443_31122019.pdf

Първо тримесечие на 2020г.

http://soupmk.com/resources/20200428164946_31032020.pdf

Второ тримесечие на 2020г.

http://soupmk.com/resources/20200714120604_30062020.pdf

Трето тримесечие на 2020г.

http://soupmk.com/resources/20201028150257_30092020.pdf

Корекция бюджет 18.08.2020г.

http://soupmk.com/resources/20201202131406_kor-18.08.pdf

Корекция бюджет 11.11.2020г.

http://soupmk.com/resources/20201203095840_kb11.11.pdf

Корекция бюджет 26.11.2020г.

http://soupmk.com/resources/20201203100007_kb26.11.pdf
ПЛАН-ПРИЕМ 2021-2022Г.

ПЛАН-ПРИЕМ 2021-2022Г.

http://soupmk.com/resources/plan-priem-2021-2022.pdf
Виж повече »

Корекция на бюджет-преходен остатък

http://soupmk.com/resources/20210528125718_Преходен-остатък-от-2020.pdf
Учебна програма II смяна 2021-2022г.

Учебна програма II смяна 2021-2022г.

http://soupmk.com/resources/2021-09-23_16-56-25_winscan_to_pdf_1.jpg
Виж повече »
Учебна програма I смяна 2021-2022г.

Учебна програма I смяна 2021-2022г.

http://soupmk.com/resources/2021-09-23_16-58-51_winscan_to_pdf_2.jpg
Виж повече »