Актуално

Заповед компенсирани промени бюджет 2018г. АФС

http://soupmk.com/resources/20181107151950_Заповед-компенсирани-промени-Бюджет-АФС-3.pdf

Корекция бюджет 18.08.2020г.

http://soupmk.com/resources/20201202131406_kor-18.08.pdf

Корекция бюджет 11.11.2020г.

http://soupmk.com/resources/20201203095840_kb11.11.pdf

Корекция бюджет 26.11.2020г.

http://soupmk.com/resources/20201203100007_kb26.11.pdf