Колектив

Екипът на СОУ “Поп Минчо Кънчев” наброява 47 служители на пълен работен ден, 6 от които осигуряват административното и финансово обслужване на училището.
41 професионалисти – висококвалифицирани преподаватели с необходимата научна и методическа подготовка, представят педагогическата колегия на училището при Затвора - Стара Загора. Колегията поддържа и развива своята професионална квалификация с участието си в ежегодни семинари и психо - динамични тренинги с цел укрепване на колективния дух и прилагане на нови методи и успешни европейски практики за работа с лишени от свобода ученици.

Ръководство

Мариана Господинова Господинова

- Директор

Даниела Николова Райчева

- Заместник-директор учебна дейност

инж. Десислава Христова Янева-Колева

- Заместник - директор учебна дейност

Марин Тонев Маринов

- Главен счетоводител