Тренировъчните фирми в пенитенциарната система

В началото на 2006 година училището участва в проект “Тренировъчните фирми в пенитенциарната система” по програма ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, Мярка Мобилност, в партньорство с МОН и ГДИН. В програмата по проекта беше заложено посещение на учебно - тренировъчни фирми в регион Па дьо Кале дьо Нор, гр. Лил - Франция.

Участниците в проекта от Затворите - Стара Загора, Бургас, Варна, Пробационна служба гр.София и неправителствени организации се запознаха с дейността, организацията на работа и обмена на информация в изградената мрежа на тренировъчните фирми в Европа и по света. Посетени бяха 6 тренировъчни центъра за безработни и хора в неравностойно положение, два от които в затворите Бапом и Мобьож.

Участието в международни европейски проекти отключи потенциала на педагогическия екип и се отрази положително на престижа на училището. Понастоящем се проучват нови предложения за включване в нов международен проект по програма “Учене през целия живот” на ЕС.