"BERNIE" – Създаване на образователни средства и изграждане на мрежи в Европа

В края на 2008 училището завършва и втория тригодишен проект по програма Грюндвиг – проект BERNIE – “Създаване на образователни средства и изграждане на мрежи в Европа”, който разработи проблемите на човешките права и гражданско поведение в рамките на Европа през погледа на лишените от свобода. Участниците в проекта /учители и обучаеми/ вложиха усилия за изработването на информационен пакет - брошура, която дава възможност на всеки лишен от свобода пред освобождаване от затвора да получи съвети и адекватна информация по въпроси касаещи човешките права, гражданско общество и поведение.

Друга много важна и интересна задача на проекта бе изработването и провеждането на уроци по предварително уточнени между партньорите теми. Материалите разработени от българския екип се отличаваха със задълбоченост, талант и нестандартни решения.
През месец февруари 2010 г. в Будапеща - Унгария на Европейска конференция за образование в затвори, проект BERNIE бе представен като един от много успешните и резултатни проекти по програма Грюндвиг на ЕС.