Актуално

Вътрешни правила профил на купувача

https://soupmk.com/resources/Vatreshni-pravila-profil-na-copuvacha.pdf
Виж повече »

Вътрешни правила управление на цикъла на обществени поръчки

https://soupmk.com/resources/Vatreshni-pravila-upravlenie-na-cikala-na-obshtestveni-poracki.pdf
Виж повече »

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

https://soupmk.com/resources/vatrechni-pravila-za-vazlagane-na-ob-porachki.pdf
Виж повече »

Корекция на бюджет-преходен остатък

https://soupmk.com/resources/20210528125718_Преходен-остатък-от-2020.pdf

Корекция на бюджет към 12.08.2022г.

https://soupmk.com/resources/20220912135816_Корекция-бюджет-12082022.pdf

Корекция на бюджет към 07.10.2022г.

https://soupmk.com/resources/20221212113640_07102022.pdf

Корекция на бюджет към 30.11.2022г.

https://soupmk.com/resources/20221212113947_30112022.pdf

Корекция на бюджет към 01.12.2022г.

https://soupmk.com/resources/20221212114152_01122022.pdf

Корекция на бюджет към 06.12.2022г.

https://soupmk.com/resources/20221212114411_06122022.pdf

Четвърто тримесечие на 2022г.

https://soupmk.com/resources/20230127103637_CCF_000822.pdf
План-прием 2023-2024г.

План-прием 2023-2024г.

https://soupmk.com/resources/plan-priem-23-24.pdf
Виж повече »

Корекция на бюджет към 20.09.2023г.

https://soupmk.com/resources/20231024133922_Корекция-бюджет-20092023.pdf

Учебни планове 2023-2024г

https://soupmk.com/resources/ucebni-23-24.pdf
Виж повече »
Етичен кодекс

Етичен кодекс

https://soupmk.com/resources/etcen.pdf
Виж повече »