Актуално

Четвърто тримесечие на 2022г.

https://soupmk.com/resources/20230127103637_CCF_000822.pdf

Корекция на бюджет към 20.09.2023г.

https://soupmk.com/resources/20231024133922_Корекция-бюджет-20092023.pdf