Колектив

 

 

Екипът на СУ “Поп Минчо Кънчев” наброява 28 служители на пълен работен ден, 4 от които осигуряват административното и финансово обслужване на училището.
24 професионалисти – висококвалифицирани преподаватели с необходимата научна и методическа подготовка, представят педагогическата колегия на училището при Затвора - Стара Загора. Колегията поддържа и развива своята професионална квалификация с участието си в ежегодни семинари и психо - динамични тренинги с цел укрепване на колективния дух и прилагане на нови методи и успешни европейски практики за работа с лишени от свобода ученици.

Ръководство

инж.Десислава Христова Янева-Колева

- Директор

Даниела Николова Райчева

- Заместник-директор учебна дейност

Марин Тонев Маринов

- Главен счетоводител