ПОЧЕТЕН ЗНАК на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА

За своя 25 годишен юбилей и показани високи резултати в учебно – възпитателната и корекционна дейност с лишените от свобода ученици, СОУ ”Поп Минчо Кънчев” беше удостоено с ПОЧЕТЕН ЗНАК на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА. Високо отличие, връчено за първи път на образователна институция към местата за лишаване от свобода.


ЗЛАТЕН ПОЧЕТЕН ЗНАК

През месец декември 2008 г. идва и второто голямо признание за училище “Поп Минчо Кънчев”. Центърът за Развитие на Човешките Ресурси – София връчва лично на директора на училището инж. Венко Воев “ЗЛАТЕН ПОЧЕТЕН ЗНАК” за заслуги към реализацията и развитието на европейски образователни програми.


Сертификат за качество

През месец ноември 2008 година, Министерство на образованието и Центъра за Развитие на Човешките Ресурси присъждат на проект М.А.Б.Е.Л – “Сертификат за качество”. Наградата е връчена на училище “Поп Минчо Кънчев”  при Затвора - Стара Загора като български партньор - участник в проекта. Името на  нашето училище  вече има своето място в каталога на Европейската Комисия и Центъра за Развитие на Човешките ресурси като надежден и предпочитан партньор за международно сътрудничество.