http://www.minedu.government.bg
Министерство на образованието и науката
http://www.riobg.com
Регионален инспекторат по образованието – РИО Стара Загора
vpuzl@abv.bg
Училище при Затвора – гр. Ловеч –СОУ”Димитър Маринов Митев”
argira_school@abv.bg
СОУ„Аргира Жечкова” – женски затвор, гр. Сливен
souzatvora@abv.bg
Училище при Затвора – гр.Враца –СОУ”Мито Ризов”
ou_s_ptu@abv.bg
ОУ с ПТУ при ЗО – Казичене, гр. София