Патрон

ПОП МИНЧО КЪНЧЕВ СТОЯНОВ

През 1836 година на 6ти август, в едно малко село на юг от тогавашната Ескизаара, носещо името Арабаджиево, /днешно Коларово /се ражда Минчо Кънчев Стоянов, потомък на Кольо Нейковия род. Род славен, прочут, а хората му все дръзки, своенравни и бунтари.

Бащата на Минчо Кънчев е роден между 1797 и 1799 година и умира през 1900 година като столетник.

Майката на поп Минчо е родена в село Ахиево /днешно Бъдеще / през 1788 или 1789 година. Била известна като певица на народни песни, особено хайдушки. Родила и отгледала 10 деца.

Неизвестният по онова време Минчо Кънчев, жаден за знания - наследил дарбите на рода си. Завършил основното си образование в родното си село, а след това продължава да се образова в известното по това време мъжко училище в Стара Загора, където учител му е Даскал Атанас Иванов, а съученик самият Апостол на свободата – Васил Левски.

Разностранната дейност на поп Минчо започва с най-истинското му призвание – учител. От 1856 до 1862 г. Минчо Кънчев е назначен за учител в родното си село Арабаджиево. Годината 1862 е повратен момент в неговата биография. На 1 юли същата година след завършване на свещенически курсове, Минчо Кънчев е ръкоположен за свещеник в Търново.

 

Съдбата е белязала живота на поп Минчо Кънчев с безброй превратности, с магическия огън на всички възрожденски люде, които милеели за българщината.

През 1868 година по настояване на Господин Славов, вече поп, Минчо Кънчев е назначен за училищен инспектор на Старозагорската кааза.

През ноември 1872 г. поп Минчо е избран за спомагателен член на създадения в Стара Загора Окръжен революционен комитет.

След появата на “Тракийското съзаклятие” и драматичните последици от неуспешния опит за спасяването на Васил Левски през 1873 година, поп Минчо и още 22-ма “тракийски съзаклятници”, са изпратени на “вечно заточение” в Диарбекир.

След Руско - турската освободителна война 1978 година, по силата на обща амнистия поп Минчо Кънчев е освободен от заточението.

След Освобождението и до края на живота си поп Минчо Кънчев активно участва в политическия живот на родния си край. От 1879 година е постоянен инспектор на учебното дело в Стара Загора. По същото време е избран за член на Старозагорския окръжен съд. Когато почти всички млади мъже са били мобилизирани по време на Сръбско - българската война, поп Минчо временно бива избран за кмет на родното си село Арабаджиево.

Човек от друга епоха, но образован и надарен, поп Минчо се е ползвал не само от майчиния си език, но добре се е ползвал и от познанията си по турски и гръцки език.

Като заточеник в Диарбекир през 1873 г. поп Минчо старателно записва своите спомени. През 1901 г. събира старите си бележки и записки и ги оформя живописно. В резултат на това се появява неговото уникално съчинение “Видрица” - 2072 страници удивителен фактологически материал, по-голямата част, от които написани на ръка. Написването на “Видрица” е венецът на неговия живот – “Книга – Вселена” като самия автор, своеобразна Библия, безценен ръкопис, огромен калейдоскоп за миналото, насочен към бъдещето, наръчник на свободолюбивите, за това на какво е способен един народ за да извоюва свободата си.

Неговите послания към поколенията са удивително искрени, човешки, мъдри, запомнящи се и много български.

 

Паметник на Поп Минчо Кънчев

Паметник на Поп Минчо Кънчев - Патрона на училището.

Паметника е съграден по повод 20-годишнината на училището.

 

 

 

 

Знаме на училището

Знамето на училището е зелено на цвят. На едната страна е извезан лика на нашия патрон поп Минчо Кънчев и неговото послание към поколенията „Кога учите уроците си...да взимате на уроците разума!”, а на другата – знака на училището.

 

 

 

 

 

Знак на училището

Училищият знак изобразява голям зелен кръг , символизиращ безкрайността, в който е вписана отворена книга - прозорец към света на познанието . В центъра на книгата е очертан малък златен кръг, изобразяващ слънцето и светлината. Разтворената книга е поставена върху символичен олтар – почит и възхвала към силата на словото.

Около зeления кръг със златни букви е изписано името на училището:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПОП МИНЧО КЪНЧЕВ”

Зеленият цвят символизира устойчивост, стабилност и професионален успех.